For the 5th year in a row World Day for the end of Speciesism (WoDES) has invited animal-rights groups around the globe to organise events to highlight speciesist discrimination and demand that the interests of animals be fully protected. Discover the magnitude of this year's edition in the 2019 edition report.

Demonstrations, symbolic actions, talks and other events are organised every year in numerous countries. Save the date for 2020 and join the global mobilization!

Seksizm, rasizm, gatunkowizm, czyli o niesprawiedliwych ideologiach

W naszych społeczeństwach stosunek do zwierząt jest zakorzeniony w poczuciu wyższości gatunku ludzkiego nad pozostałymi. Tak jak w przypadku rasizmu i seksizmu, ideologia ta zakłada, że człowiek ma całkowite prawo nie żywić szacunku dla życia i dobra zwierząt z tego jedynie powodu, że należą one do innego gatunku. Pogląd taki jest nie do obrony, ponieważ ludzie nie są jedynym gatunkiem istot, które doświadczają uczuć, i chociażby z tego powodu powinniśmy uszanować życie i interesy innych istot zdolnych do odczuwania emocji, z jakimi dzielimy Ziemię.

Wszystkie istoty świadome są równe

Bez względu na różnice istniejące pomiędzy gatunkami, fakt, że wszystkie istoty świadome są równe jeżeli chodzi o doświadczanie cierpienia, jest niepodważalny. Nieistotne jest, do jakiej „rasy”, płci, czy gatunku należymy: liczy się to, co czujemy, nasze dobro, które można zdefiniować przede wszystkim w sensie ochrony przed cierpieniem i przemocą, oraz kontynuowania rozpoczętego życia i możliwości poszukiwania szczęścia. A zatem dyskryminacja ze względu na gatunek jest równie arbitralna jak każda inna forma dyskryminacji, opartej na nielogicznych kryteriach. Równość splamiona przeróżnymi wyjątkami od reguły i arbitralnymi aktami dyskryminacji automatycznie staje się nierównością i niesprawiedliwością.

W rezultacie wszystkie istoty świadome, bez względu na gatunek, powinny być uwzględnione w sferze moralności, co nie znaczy wcale, że wszystkie zwierzęta należy traktować tak samo. Znaczy to jedynie, że ludzie muszą wziąć pod uwagę ich dobro, tak jakby chodziło o ich własne dobro.

Czy negując inteligencję u zwierząt odmawiamy im prawa do szczęścia?

Nasze społeczeństwo nie odczuwa pogardy dla niemowląt czy też ludzi upośledzonych umysłowo, nawet jeżeli osoby takie zdają się być pozbawione złożonych funkcji umysłowych; wręcz przeciwnie. Co zrozumiałe, społeczeństwo otacza takie osoby specjalną opieką. Istoty cierpiące, nie będące w stanie obronić się, potrzebują takiej samej ochrony. Stąd też, bez względu na ich umiejętności umysłowe, zwierzęta są istotami świadomymi, które pragną żyć jak najdłużej i doświadczać szczęścia na tyle, na ile jest to możliwe; dlatego też potrzebują ochrony. Ponadto coraz więcej badań naukowych potwierdza, że znacznie zaniżaliśmy jak dotąd możliwości umysłowe większości gatunków1.

Etologia: zwierzęta są jednostkami w pełnym tego słowa znaczeniu

Aktualnie etolodzy dalecy są od postrzegania zwierząt jako odpowiedników maszyn. Badacze zachowań zwierząt przekonują, że należy je postrzegać jako pełnoprawne jednostki posiadające zdolność do odczuwania emocji, preferencji, mające pragnienia i własną osobowość. Już dziś wiadomo, że wiele gatunków zwierząt odznacza się samo-świadomością, kulturą, altruizmem czy też posiada zdolność posługiwania się narzędziami.

Zmiany społeczne są nieuniknione

Niesprawiedliwości społeczne z przeszłości, takie jak niewolnictwo czy też podporządkowanie kobiet mężczyznom zostały zniesione lub też znacznie ograniczone. One także były niegdyś mocno zakorzenione w powszechnej świadomości do tego stopnia, że uważano je za wiecznie trwałe aspekty rzeczywistości społecznej. Historia jednak pokazuje, że nieraz takie przekonania są nieuzasadnione. Łatwo także wyobrazić sobie dzień, w którym rzeźnie uznawane będą za symbol barbarzyństwa. Coraz więcej osób nie zgadza się na krzywdy wyrządzane zwierzętom. Ten problem staje się przyczynkiem do jednej z najważniejszych debat obecnego stulecia.

Światowy Dzień na Rzecz Końca Gatunkowizmu stawia sobie za cel obnażenie niesprawiedliwej ideologii umożliwiającej kontynuację tego barbarzyństwa.

Pracujemy na rzecz stworzenia świata, w którym będą brane pod uwagę życie i dobro wszystkich. Świat ten powoli się rodzi. Pracujmy razem, aby przyspieszyć jego nadejście!


1 Nie tak dawno szympans o imieniu Ayumu udowodnił, że ludzie nie zawsze posiadają największe zdolności umysłowe, pokonując przedstawicieli gatunku ludzkiego w teście na dobrą pamięć: https://www.youtube.com/watch?v=zsXP8qeFF6A