The next WoDES will happen on August 24, 2019, stay tuned!

Actions 2018

For the 4rth year in a row, a great variety of actions were held all over the planet for the World Day for the End of Speciesism. Discover videos and pictures of the 2018 WoDES events around the globe.

SWITZERLAND

Geneva | 25.08 March | 26.08 Lectures

GREECE

Athens | 25.08 Action
Chalkida | 25.08 Action
Lefkada | 25.08 Action
Kozani | 25.08 Action
Thessaloniki | 25.08 Demonstration

CROATIA

Zagreb | 25.08 Protest

GERMANY

Göttingen | 25.08 Action

USA

San Diego | 25.08 March
Albuquerque | 25.08 Demonstration
Waco | 25.08 Action

ITALY

Rome | 29.09 Demonstration

CANADA

Montréal | 23.08 Panel discussion | 25.08 Demonstration, Rock show, Discussion
Edmonton | 25.08 March
Toronto | 25.08 OARM
Moose Jaw | 25.08 Vigil

COLOMBIA

Bogota | 25.08 March
Cartagena de Indias | 26.08 Cube of Truth

GIBRALTAR

Gibraltar | 25.08 Action

PORTUGAL

Lisbon | 25.08 Action

SPAIN

Barcelona | 11.08 March
Valencia | 25.08 Outreach Action
Sevilla | 25.08 Vigil

POLAND

Warsaw | 25.08 OARM

ISRAEL

Tel Aviv | 24.08 Happening

ARGENTINA

Buenos Aires | 25.08 Action

BRASIL

Sao Paulo | 25.08 Action

FRANCE

Paris | 22-23.09. Antispeciesist Festival
Saint-Raphaël | 25.08 Demonstration
Marseilles | 25.08 Action
La Roche-sur-Yon | 01.09 Info booth & action
Argenteuil | 25.08 Info booth
Toulouse | 25.08 Info booth & action

INDIA

Pune | 25.08 March
Jammu | 25.08 Lecture

AUSTRALIA

Brisbane | 01.09 Demonstration

PERU

Lima | 25.08 Info action

CHILE

Santiago | 25.08 Congress

BANGLADESH

Dacca | 25.08 Film screening and seminar

YOUR TOWN?

Contact us!

Seksizem, rasizem, speciesizem … : nepravične ideologije

V družbah, ki jih poznamo, odnos do živali temelji na speciesizmu. Po analogiji z rasizmom, seksizmom in drugimi oblikami zatiranja pomeni speciesizem ideologijo, ki dojema življenja in interese živali kot nepomembne le zato, ker te pripadajo drugim vrstam. Speciesizem je neutemeljen, ker ljudje nismo edini, ki imamo čustva in moramo zatorej spoštovati življenja in interese drugih čutečih bitij, s katerimi si delimo planet.

Vsa zavedajoča se bitja so si enakovredna

Navkljub razlikam med vrstami je jasno, da so si vsa zavedajoča se bitja enaka v zmožnosti, da občutijo bolečino. Ne glede na raso, spol, vrsto … je pomembno, kaj čutimo, naš interes, da ne bi trpeli, da bi ne bili žrtev nasilja in da bi lahko živeli tako srečno, kot je le mogoče. Diskriminacija na podlagi vrste je prav tako naključna kot katerakoli druga diskriminacija, utemeljena na nelogičnem kriteriju. Enakost, ki jo zaznamujejo izključevanje in naključne diskriminacije, je že v svoji definiciji neenakost, nepravičnost.

Zatorej je treba vsa čuteča bitja, ne glede na vrsto, vključiti v moralno skupnost. To ne pomeni, da je treba z vsemi ravnati na identičen način, temveč da moramo njihove interese resnično upoštevati, kakor da bi bili naši lastni.

Zanikanje inteligence z namenom zapostavljanja interesov?

Naša družba ne zanemarja dojenčkov, pa tudi ne ljudi z motnjami v duševnem razvoju, četudi se zdi, da nimajo kompleksnih intelektualnih zmožnosti, temveč jim celo zagotavlja večjo zaščito in prav je tako. Seveda lahko tudi oni trpijo, niso se zmožni sami obraniti in zatorej jih je potrebno zaščititi. Enako so tudi živali, ne glede na njihove umske zmožnosti, čuteča bitja, ki imajo interes za življenje in dobrobit in bi jih bilo prav tako treba zaščititi. Poleg tega pa vse več študij kaže, da smo neizmerno podcenjevali mentalne zmožnosti večine živali1.

Etologija: živali so posameznice_ki na svoj lasten način

Sodobni_e etologi_nje so daleč od tega, da bi podpirali teorijo o živalih-mehanizmih in spodbujajo nas k pripoznanju, da so živali vsaka na svoj način posameznice_ki, ki imajo čustva, zanimanja, želje in lastno osebnost. Zdaj vemo, da lahko samozavedanje, kulture, altruizem in zmožnost uporabe orodij najdemo pri številnih živalih.

Družba se mora spremeniti

Nepravičnosti, kot sta fevdalizem in nižji družbeni status žensk, so bile v preteklosti povsem imanentni del splošne zavesti, danes pa temu ni več tako. Tudi suženjstvo in seksizem sta pripoznana kot nepravična, izvajajo se tudi koraki k odpravi teh nepravičnosti. A te oblike zatiranja so bile nekoč prav tako inherentne širši kolektivni zavesti kot je danes speciesizem, in veljalo je, da so večne. Toda zgodovina je naposled začela nakazovati drugačno pot in po tem zgledu si lahko predstavljamo tudi, da bodo nekega dne klavnice simbol barbarstva. Vse več in več nas nasprotuje nepravičnosti do živali, kar je postalo tudi eno od osrednjih družbenih vprašanj sodobnosti.

Cilj svetovnega dneva za odpravo speciesizma je razkriti nepravično ideologijo, ki omogoča to barbarstvo.

Prizadevamo si za svet, ki upošteva življenja in interese vseh. Ta svet že nastaja. Delajmo skupaj, da ga ustvarimo tako hitro, kakor je le mogoče. 

 

1 Pred kratkim je šimpanz Ayumu zamajal idejo o tem, da imajo ljudje vselej boljše mentalne sposobnosti od drugih živali, ko je ljudi premagal v preizkusu spomina: https://www.youtube.com/watch?v=zsXP8qeFF6A