Opozorilo: nahajate se na različici spletnega mesta, ki je le delno prevedena v slovenščino. Informacije, ki jih najdete na tem mestu, niso vedno popolne in posodobljene. Če lahko, si oglejte angleško različico. Če znate prevajati in nam želite pomagati, nam pišite na info@end-of-speciesism.org.

On August 27, 2022 will be
the 8th World Day for the End of Speciesism.

Numerous animal rights groups around the globe will organize events to highlight speciesist discrimination and to demand that the interests of animals be fully protected.

Argentina

Ciudad Autonoma de Buenos Aires | 28.08 Protest by Nuevo Paradigma Liberación Animal

Canada

Montréal | 28.08 Protest by Regard animal

Colombia

Bogota | 28.08 March by EvoluzOOn

Cyprus

Limassol | 28.08 Protest by Animal Party Cyprus

Finland

France

Angers | 28.08 Protest by 269Life France
Besançon | 28.08 Protest by Humanimo
Marseille | 28.08 Protest by 269Life France
Nancy | 28.08 Protest by 269Life France
Paris | 28.08 March by Antispeciesist NGOs
Saint-Nazaire | 28.08 Protest by 269Life France
Strasbourg | 28.08 Protest by 269Life France
Toulouse | 28.08 Protest by 269Life France

Germany

Frankfurt | 28.08 March by Aktiv gegen Speziesismus

Switzerland

Lausanne | 28.08 Protest by PEA
Locarno | 28.08 Protest by eXtinction Rebellion Ticino
Lugano | 28.08 Info booth by ATRA

United Kingdom

London | 28.08 March by Animal Rebellion

WoDES 2020 in pictures

In 2020, a variety of actions were organized around the world for the WoDES. Discover some of them in our photo album.

Seksizem, rasizem, speciesizem … : nepravične ideologije

V družbah, ki jih poznamo, odnos do živali temelji na speciesizmu. Po analogiji z rasizmom, seksizmom in drugimi oblikami zatiranja pomeni speciesizem ideologijo, ki dojema življenja in interese živali kot nepomembne le zato, ker te pripadajo drugim vrstam. Speciesizem je neutemeljen, ker ljudje nismo edini, ki imamo čustva in moramo zatorej spoštovati življenja in interese drugih čutečih bitij, s katerimi si delimo planet.

Vsa zavedajoča se bitja so si enakovredna

Navkljub razlikam med vrstami je jasno, da so si vsa zavedajoča se bitja enaka v zmožnosti, da občutijo bolečino. Ne glede na raso, spol, vrsto … je pomembno, kaj čutimo, naš interes, da ne bi trpeli, da bi ne bili žrtev nasilja in da bi lahko živeli tako srečno, kot je le mogoče. Diskriminacija na podlagi vrste je prav tako naključna kot katerakoli druga diskriminacija, utemeljena na nelogičnem kriteriju. Enakost, ki jo zaznamujejo izključevanje in naključne diskriminacije, je že v svoji definiciji neenakost, nepravičnost.

Zatorej je treba vsa čuteča bitja, ne glede na vrsto, vključiti v moralno skupnost. To ne pomeni, da je treba z vsemi ravnati na identičen način, temveč da moramo njihove interese resnično upoštevati, kakor da bi bili naši lastni.

Zanikanje inteligence z namenom zapostavljanja interesov?

Naša družba ne zanemarja dojenčkov, pa tudi ne ljudi z motnjami v duševnem razvoju, četudi se zdi, da nimajo kompleksnih intelektualnih zmožnosti, temveč jim celo zagotavlja večjo zaščito in prav je tako. Seveda lahko tudi oni trpijo, niso se zmožni sami obraniti in zatorej jih je potrebno zaščititi. Enako so tudi živali, ne glede na njihove umske zmožnosti, čuteča bitja, ki imajo interes za življenje in dobrobit in bi jih bilo prav tako treba zaščititi. Poleg tega pa vse več študij kaže, da smo neizmerno podcenjevali mentalne zmožnosti večine živali1.

Etologija: živali so posameznice_ki na svoj lasten način

Sodobni_e etologi_nje so daleč od tega, da bi podpirali teorijo o živalih-mehanizmih in spodbujajo nas k pripoznanju, da so živali vsaka na svoj način posameznice_ki, ki imajo čustva, zanimanja, želje in lastno osebnost. Zdaj vemo, da lahko samozavedanje, kulture, altruizem in zmožnost uporabe orodij najdemo pri številnih živalih.

Družba se mora spremeniti

Nepravičnosti, kot sta fevdalizem in nižji družbeni status žensk, so bile v preteklosti povsem imanentni del splošne zavesti, danes pa temu ni več tako. Tudi suženjstvo in seksizem sta pripoznana kot nepravična, izvajajo se tudi koraki k odpravi teh nepravičnosti. A te oblike zatiranja so bile nekoč prav tako inherentne širši kolektivni zavesti kot je danes speciesizem, in veljalo je, da so večne. Toda zgodovina je naposled začela nakazovati drugačno pot in po tem zgledu si lahko predstavljamo tudi, da bodo nekega dne klavnice simbol barbarstva. Vse več in več nas nasprotuje nepravičnosti do živali, kar je postalo tudi eno od osrednjih družbenih vprašanj sodobnosti.

Cilj svetovnega dneva za odpravo speciesizma je razkriti nepravično ideologijo, ki omogoča to barbarstvo.

Prizadevamo si za svet, ki upošteva življenja in interese vseh. Ta svet že nastaja. Delajmo skupaj, da ga ustvarimo tako hitro, kakor je le mogoče. 

 

1 Pred kratkim je šimpanz Ayumu zamajal idejo o tem, da imajo ljudje vselej boljše mentalne sposobnosti od drugih živali, ko je ljudi premagal v preizkusu spomina: https://www.youtube.com/watch?v=zsXP8qeFF6A