Материали

Тук ще намерите различни файлове (плакати, флаери, банери), които можете свободно да използвате, за да повишите осведомеността на хората за видизма и да разпространите информация за това международно събитие. Ако желаете да получите удобен за Вас формат с възможност да внесете промени, например да добавите логото на Вашата организация, моля, свържете се с нас.

(We will add soon some files in Bulgarian)
(В следващите дни ще добавим няколко файла на български)